İptal ve İade Şartları

GENEL

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer sair yasalara tabidir.

3. Ürün sevkiyat masrafı, alıcı tarafından sipariş başında ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, makul süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak (e-posta vasıtasıyla) alıcıya bu durumu bildirmek zorunda olduğu gibi, 14 gün içinde de toplam bedeli Alıcı’ya iade edilmek durumundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa (örneğin; pandemi vs.) ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; IYZICO üzerinden yapılan ödemenin iptalinden itibaren 14 gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmiş olduğu banka hesabı üzerinden kendisine bu ücret geri ödenir. Ancak bu bedellerin alıcının hesabına 1-2 hafta içerisinde aktarılması olasıdır. (IYZICO ve Bankalardan kaynaklı gecikmelerden PastamGeldi sorumlu değildir.)

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da DERHAL iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI

11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu halde, PastamGeldi’nin doğmuş doğacak tüm zararları, alıcı tarafından karşılanmak mecburiyetindedir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Adı/Unvanı: MELİS BALİ – PASTAM GELDİ
Şirket Adresi: Osmaniye Mh. Şirin Sk. No: 23/1 Bakırköy/İstanbul
Şirket E-Posta: [email protected]
Şirket Telefon: +90 (850) 560 05 95

CAYMA HAKKININ SÜRESİ

13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 3 gününü kapsayan süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15. Cayma hakkının kullanılması için 3(üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

16. Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. (Ürünün bozulması, kullanılamaz hale gelmesi, özelliğini yitirmesi halleri gibi istisnai durumlarda, Satıcı, cayma hakkının kullanımı talebini reddetme hakkını sahiptir.). Ürün niteliği gereği bozulacak, kullanılamayak nitelikte ise cayma hakkı kullanılamaz.

İADE KOŞULLARI

18.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

21. www.pastamgeldi.com adresi üzerinden vereceğiniz tüm siparişlere ilişkin ödemeler IYZICO vasıtasıyla yapılacak olup, her bankanın kredi kartı/hesap kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

22. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Ödemenin yapılması işlemi IYZICO güvencesiyle sağlanmaktadır.

Son güncelleme tarihi: 28.02.2021 – 09:46